Skip to main content

REGULAMIN ZABAWY „Nazwij Eko-Dom”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zabawy jest firma Hemp World sp. z o.o. z siedzibą w 19-300 Ełk, ul. Juliusza Słowackiego 15E/6, NIP:8481877027.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Zabawa nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania związane z organizacją zabawy.

Warunki uczestnictwa

1. W zabawie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkujące terytorium Polski.

2. Warunkiem udziału w zabawie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Zabawa trwa od 03.03.2024 godziny 15:00 do 24.03.2024 godziny 15:00.

4. Wyniki zabawy zostaną ogłoszone [data ogłoszenia wyników] o godzinie [godzina] za pośrednictwem fanpage’a.

5. Zabawa odbywa się na portalu społecznościowym Facebook na fanpage’u pod postem: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=422617203662613&id=100077430114691.

6. Uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Hemp World – Konopne Innowacje.

Zadanie zabawy

1. Zadanie zabawy polega na:

  • Polubieniu fanpage’a Hemp World – Konopne Innowacje. (https://www.facebook.com/konopneinnowacje)
  • Polubieniu i udostępnieniu posta zabawy.
  • Oznaczeniu dwóch innych osób, które myślą o własnym domu, w komentarzu.
  • Napisaniu w komentarzu propozycji nazwy dla projektu domu oraz uzasadnieniu wyboru.

2. Wygrywają trzy komentarze, które do 24.03.2024 godziny 15:00, otrzymają największą liczbę polubień.

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku.

Nagroda

1. Nagrodą w zabawie jest 50% zniżki na warsztaty z budownictwa ekologicznego na Mazurach.

2. Nagrodę można odebrać w formie kodu rabatowego przesłanego prywatną wiadomością.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące zabawy prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@hempworld.com.pl.

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników zabawy jest Hemp World sp. z o.o.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zabawy.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zabawy. Zmiany będą ogłaszane na fanpage’u.

3. Aby zabawa była ważna, musi w niej wziąć udział co najmniej 25 osób, które spełnią wszystkie warunki zabawy.

4. Biorąc udział w zabawie, użytkownik akceptuje jej warunki.